Мойки в шкаф от 40см


Мойка VARIANT 110
Размер мойки: 148*300

Мойка LUNO 20
Размер мойки: 430*370

Мойка KOMBINO 10
Размер мойки: 217*437

Мойка QUADRIX 10
Размер мойки: 230*450